Kijk eens hoe beroemd ik nu ben. En dit zijn natuurlijk maar een paar voorbeeldjes. Ze noemen me Anansi, Kompa Nanzi, Aunt Nanzi (tante Nanzi) etc. Ik vind alles best, als ze maar over mij vertellen!

Anansi in Suriname nu 

Kompa Nanzi in de (voormalige) Nederlandse Antillen nu

Anansi in Nederland nu