Slavenhandel in de Atlantische wereld

Van economische driehoek tot Anansi's web

Deze educatieve website voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is ontwikkeld door het Center for Historical Culture (Erasmus Universiteit Rotterdam). De website is het resultaat van een project uit het NWO-valorisatieprogramma 'Alfa-Meerwaarde' (2011-2013: onderzoeksleider prof. dr. M.C.R. Grever). Er is gebruik gemaakt van inzichten uit het NWO-onderzoeksprogramma 'Heritage education, plurality of narratives and shared historical knowledge' (2009-2014: onderzoeksleiders prof. dr. M.C.R. Grever / prof. dr. C.A.M. van Boxtel).

 

 

 CENTER FOR
HISTORICAL CULTURE

 

Projectleider en eindredacteur
dr. Stephan Klein

Ontwerpteam
drs. Gundy van Dijk (Tropenmuseum, Amsterdam)
drs. Maria Karg (NiNsee/MiraKa Educatie)
dr.  Stephan Klein (Center for Historical Culture, EUR)
drs. Daan Schuijt (docent geschiedenis, Fioretti College, Lisse)
drs. Judith Tadema (docent geschiedenis, St. Bonifatiuslyceum, Utrecht)

Adviesraad
prof. dr. Alex van Stipriaan Luïscius (Center for Historical Culture, EUR/Tropenmuseum)
dr. Frank Dragtenstein (NiNsee)
dr. Marijke Huisman (Center for Historical Culture,  EUR)
Ruth Fisher (voormalig programma manager Understanding Slavery Initiative, UK)

Partners
EUROCLIO (European Association of History Educators, Den Haag)
Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (Universiteit van Amsterdam)
Tropenmuseum, Amsterdam
NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis, Amsterdam)

Beeldbewerking
Guy Lejeune

Engelse vertaling
Laura Meershoek, Thalia Translations

Webdesign

LAB1100, The Hague
Frank Meijer (Tropenmuseum)

Auteursrechten
Het ontwerpteam heeft getracht alle rechthebbenden van materiaal op deze website te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht contact op te nemen. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. Deze bepaling geldt zowel voor geplaatste tekst als voor beeldmateriaal.
© Stephan Klein: educatief ontwerp van de website, teksten en opdrachten.
© Fred Marschall: panorama tekeningen, tekeningen van historische personages en Anansi. Auteursrechten van  het overige beeldmateriaal berusten bij de in de website vermelde natuurlijke personen of instellingen.