Aan de Afrikaanse kust

Vanaf de 15e eeuw bezochten zeilschepen uit West-Europa de westkust van Afrika. De kapiteins en kooplieden dreven handel met lokale Afrikaanse vorsten. De bezoekers uit West-Europa hebben reisverslagen, brieven, kaarten en tekeningen nagelaten. Daardoor weten we hoe ze over de Afrikaanse volken dachten. Afrikaanse volken uit die tijd lieten geen geschreven bronnen na. Wel zijn er voorwerpen, verhalen en tradities overgeleverd.