De eerste afbeelding is een kaart uit de 18e eeuw, gemaakt met informatie van kapitein Vieira. Hij was één van de Nederlanders die met de marrons contact hadden gemaakt en met hen onderhandelden.
De foto van het [begin van] vredesverdrag is een 18e eeuwse kopie die naar de Nederlandse Republiek is gezonden.