Zestien marronleiders en de Nederlanders sloten in 1760 vrede. Volgens Nederlandse bronnen ging het zo:

  • Ze zwoeren op de bijbel [dat wilden de Nederlanders] en ze voerden een bloedritueel uit [dat wilden de marrons].
  • De marron Coffy Chaprando maakte bij alle leiders en officieren een snee in de linkerarm. Afbeelding
  • Hij veegde het bloed af met een linnendoek en spoelde die uit in de kalebas. Daarin zat ook een beetje water en aarde.
  • De Nederlanders en de marrons dronken van het mengsel uit de kalebas.
  • De priester van de marrons sprak een vloek uit over ieder die het verdrag zou breken.
  • De marrons maakten juichende geluiden en de Nederlanders riepen'hoezee '. Twintig Nederlandse soldaten vuurden drie keer een salvo af met hun geweren om de vrede te vieren.

Met de bloedeed vroegen de marrons een eed van trouw zoals hun voorouders aan de west-kust van Afrika die zwoeren. Aarde en bloed verwijzen naar de gestorven voorouders die daardoor ook getuige zijn van de eed.